top of page

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

Xi'an Dahua Cotton Mill

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

Xi'an Dahua Cotton Mill

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

Xi'an Dahua Cotton Mill

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

Xi'an Dahua Cotton Mill

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

Xi'an Dahua Cotton Mill

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

Xi'an Dahua Cotton Mill

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

Xi'an Dahua Cotton Mill

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

Xi'an Dahua Cotton Mill

Architect : Cui Kai / Wang KeYao / Aurélien Chen / ZhangRubing

bottom of page