Architect : Zhang Nan

QINGDAO SHAZIKOU SQUARE

Designers : CSCEC

QINGDAO SHAZIKOU SQUARE

Designers : CSCEC

QINGDAO SHAZIKOU SQUARE

Designers : CSCEC

QINGDAO SHAZIKOU SQUARE

Designers : CSCEC Photograph : Li Xin

QINGDAO SHAZIKOU SQUARE

Designers : CSCEC

QINGDAO SHAZIKOU SQUARE

Designers : CSCEC Photograph : Li Xin

QINGDAO SHAZIKOU SQUARE

Designers : CSCEC

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC

© Aurélien Chen / Li Xin