Architect : Zhang Nan

QINGDAO SEASIDE PARK

Designer:CSCEC

QINGDAO SEASIDE PARK

Designer:CSCEC

QINGDAO SEASIDE PARK

Designer:CSCEC

QINGDAO SEASIDE PARK

Designer:CSCEC

QINGDAO SEASIDE PARK

Designer:CSCEC

QINGDAO SEASIDE PARK

Designer:CSCEC

QINGDAO SEASIDE PARK

Designer:CSCEC

QINGDAO SEASIDE PARK

Designer:CSCEC

© Aurélien Chen / Li Xin